Vanaf 1 oktober 2020 is het verplicht om spontaan een reddingsstrook te vormen bij filevorming:


Ook voor de motorrijder is de verplichte reddingsstrook bij filevorming een goede zaak. Zij mogen in België namelijk de vrije ruimte van de reddingsstrook gebruiken om de file voorbij te rijden. Motorrijders die files voorbijrijden doen dit wel aan een snelheid van maximum 20 km/u sneller dan de automobilisten.